Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology