Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

ISSN:2306-5680 ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОХІМІЯ І ГІДРОЕКОЛОГІЯ. 2022. №3 (65)

Рік: 2022
Номер: №3 (65)

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Хільчевський В.К., Гребінь В.В. Деякі аспекти щодо стану території районів річкових басейнів та моніторингу вод під час вторгнення Росії в Україну (2022 р.) ………… 6-14

Іванов Є.А., Блажко Н.Б., Пилипович О.В. Болота Малого Полісся та їхнє геоекологічне значення ………… 15-23

ГІДРОЛОГІЯ. ВОДНІ РЕСУРСИ
Сарнавський С.П., Гребінь В.В. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі лівобережжя Середнього Дніпра від періоду систематизації інформації про річки до періоду комплексних досліджень (XIX ст. – поч. XXI ст.) ………… 24-56

ГІДРОХІМІЯ.ГІДРОЕКОЛОГІЯ
Жежеря Т.П., Жежеря В.А., Линник П.М. Міграція біогенних елементів з донних відкладів як додаткове внутрішнє навантаження поживними речовинами на водойми урбанізованої території ………… 57-67

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Шпиг В.М., Щеглов О.А Вплив категорій землекористування на прогноз WRF та його точність .………… 68-78

Пясецька С.І. Відкладення ожеледі категорії НЯ (небезпечна) та СГЯ (стихійна) масового характеру розповсюдження на території України протягом десятиріч 1991-2000 рр., 2001-2010 рр., 2011-2020 рр. ………… 78-96

Рибченко Л.С., Савчук С.В. Визначення змін складових радіаційного режиму сонячної радіації за 1991-2020 рр. відносно 1961-1990 рр. в Україні ………… 96-104

Дворецька І.В., Савенець М.В., Надточій Л.М., Баштаннік М.П., Жемера Н.С.Удосконалення діючої системи спостережень за якістю атмосферного повітря в м. Києві у відповідності до вимог ЄС………… 105-116

Кихтенко Я. В., Тимофєєв В.Є. Порівняння супутникових та наземних даних спостережень тривалості сонячного сяйва на прикладі території України ………… 117-127

ВИЙШЛИ З ДРУКУ

Забокрицька М.Р. Вийшов з друку перший в Україні «Гідрологічний словник» (2022 р.) ………… 128-132

Любіцева О.О. Опубліковано оригінальний навчальний посібник  «Водні об’єкти України та рекреаційне оцінювання якості води» (2022 р.) ………… 133-139