Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

ISSN:2306-5680 ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОХІМІЯ І ГІДРОЕКОЛОГІЯ. 2023. №1 (67)

Рік: 2023
Номер: №1 (67)

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Хільчевський В.К.  Водні ресурси країн Європи: характеристика на основі бази даних FAO-Aquastat ………… 6-16

ГІДРОЛОГІЯ. ВОДНІ РЕСУРСИ
Лук’янець О.І., Ободовський О.Г., Москаленко С.О. Середній річний стік води річок Українських Карпат у багатоводні та маловодні фази водності ………… 17-26

Христюк Б.Ф., Горбачова Л.О. Довгострокове прогнозування дати початку весняного водопілля у верхів’ї річки Південний Буг за телеконнекційними індексами ………… 26-33

Ободовський О.Г., Корнієнко В.О., Перевозчиков І. М. Сучасні умови формування стійкості русел річок району басейну Дніпра (в межах України)………… 33-42

Холоденко В.С., Басюк Т.О., Будз О.П., Гопчак І.В., Холоденко А.О. Оцінка однорідності рядів спостережень за кількістю атмосферних опадів та рівнями води на водних об’єктах зони впливу Хмельницької АЕС………… 42-51

ГІДРОХІМІЯ.ГІДРОЕКОЛОГІЯ
Осипенко В.П. Особливості розподілу легкоокиснюваних розчинених органічних речовин у воді різних ділянок водойм Києва  ………… 52-57

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЛОБАЛЬНОГО ГІДРОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ
Паламарчук Л.В., Осадчий В.І., Скриник О.А., Киреєва З.М., Сіденко В.П., Ошурок Д.О., Скриник О.Я. Використання програмного забезпечення HOMER для контролю якості та гомогенізації рядів щомісячних сум опадів ………… 58-77

Пясецька С.І. Просторово-часове розповсюдження випадків масового відкладення ожеледі категорії НЯ (небезпечна) та СГЯ (стихійна) на території України протягом 1991-2020 рр. ……… 78-99