Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

ISSN:2306-5680 ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОХІМІЯ І ГІДРОЕКОЛОГІЯ. 2023. №2 (68)

Рік: 2023
Номер: №2 (68)

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Манукало В.О., Хільчевський В.К., Гребінь В.В. Українська наукова гідрологічна термінологія: історія формування, сучасний стан та  пріоритети розвитку………… 6-14

ГІДРОЛОГІЯ. ВОДНІ РЕСУРСИ
Ободовський О.Г., Корнієнко В.О., Кузьмочко В.Ю. Оцінка вертикальних руслових деформацій річок басейну Тетерева………… 15-22

Христюк Б.Ф., Горбачова Л.О., Розлач В.О. Дати появи льодових явищ на водосховищах Дніпровського каскаду та можливості їх довгострокового прогнозування ………… 22-32

Лободзінський О.В., Данько К.Ю. Визначення та оцінка зміни типів живлення річок басейну р. Горинь ………… 33-42

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЛОБАЛЬНОГО ГІДРОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ
Рибчинська В.О., Савенець М.В. Використання супутникових даних забруднення атмосферного повітря для оцінки ефективності перебігу процесів горіння на території України………… 43-55

Пясецька С. І. Випадки масового розповсюдження складних ожеледо-паморозевих відкладів на території України протягом останнього тридцятиріччя 1991-2020 рр. ……… 55-63

Рибченко Л. С., Савчук С. В. Складові радіаційного режиму сонячної радіації при посухах за 1991-2020 рр. в Україні ………… 63-77