Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

ISSN:2306-5680 ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОХІМІЯ І ГІДРОЕКОЛОГІЯ. 2021. №2 (60)

Рік: 2021
Номер: №2(60)

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Хільчевський В.К., Гребінь В.В. Великі і малі водосховища України: регіональні та басейнові особливості поширення ………… 6-17

ГІДРОЛОГІЯ. ВОДНІ РЕСУРСИ
Гопцій М.В., Овчарук В.А., Кущенко Л.В., Прокоф’єв О.М., Гоян Ю.О. Мінімальний водний стік району басейну річок Приазов’я в періоди літньо-осінньої та зимової межені ………… 18-26

Данильченко О.С., Корнус А.О., Корнус О.Г., Харченко Ю.В. Динаміка мутності річкової води лівобережних приток Дніпра (на прикладі Сумської області)………… 26-32

Корнієнко В.О. Багатомірний аналіз чинників модуля гідроенергетичного потенціалу річок басейну Прип’яті в межах України …………33-40

ГІДРОХІМІЯ.ГІДРОЕКОЛОГІЯ
Смілий П.М., Гопчак І.В., Басюк Т.О. Екологічна оцінка якості поверхневих вод Житомирського Полісся…………41-48

100-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДРОМЕТСЛУЖБИ В УКРАЇНІ
Хільчевський В.К. Національній гідрометеорологічній службі в Україні 100 років: роль випускників-гідрологів Київського університету імені Тараса Шевченка в її діяльності………… 49-73

ВИЙШЛИ З ДРУКУ
Забокрицька М.Р. Підручник «Агрогідрохімія» (2021 р.) – внесок у реалізацію положень «нітратної директиви» 91/676/ЄEC в Україні…………74-80