Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

ISSN:2306-5680 ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОХІМІЯ І ГІДРОЕКОЛОГІЯ. 2021. №3 (61)

Рік: 2021
Номер: №3 (61)

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Хільчевський В.К. Моніторинг вод в Україні: методи оцінювання якості води для різних цілей у зв’язку зі змінами нормативної бази (2014-2021 рр.)………… 6-19

ГІДРОЛОГІЯ. ВОДНІ РЕСУРСИ
Москаленко С.О. Оцінка просторових взаємозв’язків середнього річного стоку води річок в межах правобережжя Прип’яті ………… 20-28

Дубняк С.С. Основні стадії та закономірності формування берегів великих рівнинних водосховищ ………… 28-33

Корнієнко В.О., Ободовський О.Г., Лук’янець О.І. Оцінка багаторічної мінливості середнього річного стоку води річок басейну Прип’яті в межах України та його розрахункові характеристики у фази водності …………33-41

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЛОБАЛЬНОГО ГІДРОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ
Сокур К.С., Паламарчук Л.В. Супутникові вимірювання інтенсивності  опадів та їх верифікація …………42-55

Пясецька С.І. Тенденції у розповсюджені відкладень паморозі категорії НЯ (небезпечна) на території України протягом останнього тридцятиріччя 1991-2020 рр.………… 55-67

ВИЙШЛИ З ДРУКУ ………… 68