Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

ISSN:2306-5680 ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОХІМІЯ І ГІДРОЕКОЛОГІЯ. 2022. №2 (64)

Рік: 2022
Номер: №2 (64)

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Хільчевський В.К. Значення річок Дніпра і Десни у водопостачанні  Києва – до 150-річчя київського централізованого водопроводу (1872-2022 роки ………… 6-21

ГІДРОЛОГІЯ. ВОДНІ РЕСУРСИ
Романюк М.С., Лук’янець О.І. Аналіз повторюваності дощових паводків на річках в басейні Тиси (в межах України) ………… 22-29

Куликівська І.М., Ободовський О.Г.  Часова оцінка водного режиму та руслових процесів в нижньому б’єфі Канівської ГЕС ………… 29-39

ГІДРОХІМІЯ.ГІДРОЕКОЛОГІЯ
Хільчевський В.К., Забокрицька М.Р. Облаштування, моніторинг та екологічна сертифікація пляжів на рекреаційних водних об’єктах ………… 40-52

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сіденко В.П. Сучасні кліматичні дослідження екстремальних погодних умов, подій та явищ в Україні та у світі ………… 53-71

Пясецька С.І. Особливості просторово-часового розподілу відкладень ожеледі по областях у випадках її масового відкладення на території України протягом десятиріч 1991-2000, 2001-2010 та 2011-2020 рр. ………… 71-95