Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

Головна

ISSN: 2306-5680
Реферується: УРЖ «Джерело»

Наукометричні та реферативні бази даних:

Про збірник
Науковою тематикою статей, які публікуються в збірнику є: теоретичні та експериментальні гідрологічні, гідрохімічні та гідроекологічні дослідження водних об’єктів; вплив кліматичних змін на елементи гідрологічного режиму; оцінка антропогенного впливу на водні об’єкти; аналіз катастрофічних гідрологічних явищ та їхній вплив на водні об’єкти;  управління, використання та охорона водних ресурсів; якість води в джерелах водопостачання; географічні аспекти досліджень глобального гідрологічного циклу.

Вміщуються оглядові статті, присвячені ювілейним датам відомих вчених, матеріали про фахові конференції, анотації монографій і навчально-методичних видань.

Збірник, готується до видання на базі кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: травень 2000 р.

Видається з: 2000 р. 

ISSN: 2306-5680

Зареєстровано: Міністерством юстиції України, свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 15819-4291Р від 08.10.2009 р.)

Атестовано: Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2021 р., № 157 (фахове видання, категорія Б)

Галузь науки: 10 «Природничі науки».

Спеціальність: 103 «Науки про Землю».

Періодичність видання: 4 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Контакти:
Тел.: +38 (044) 521-32-29,
+38 (067) 496-33-72
E-mail: hydrozbirnyk-knu@ukr.net, luko15_06@ukr.net
Web: https://hydro-chemistry-ecology.knu.ua/