Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

Рецензентам

Рецензування статтей, поданих наукового збірника «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» здійснюється подвійним сліпим способом. Це означає, що авторам статті невідомі особи рецензентів, а рецензентам невідомі особи авторів статей, що рецензуються. Надіслані матеріали розглядаються не менш ніж двома незалежними рецензентами, які не є співробітниками установи, де працюють автори. Як правило, один рецензент є співробітником Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у той час як інший повинен бути співробітником іншої установи. Рецензія надається у письмовій формі і містить однозначний висновок, чи може стаття бути опублікована у науковому збірнику «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія».

Етичним зобов’язанням рецензента є своєчасне інформування редакції про конфлікт інтересів (наприклад, якщо до рецензента випадково потрапила стаття його власного аспіранта/докторанта тощо).

Терміни рецензування статті залежать від її змісту, обсягу, тематики тощо. Редакція наукового збірника «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» не обмежує рецензентів у часі, проте звертається із проханням написати рецензію протягом щонайбільше 2-х місяців з моменту надходження статті до рецензента.

Рецензент заповнює бланк рецензії, де оцінює наступне:

 • відповідність статті тематиці наукового збірника «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія»;
 • відповідність назви, анотації, ключових слів, шифру УДК змісту статті;
 • наявність елементів наукової новизни;
 • адекватність та достатність використаних методів;
 • відповідність структури статті вимогам до матеріалів, що публікуються у фахових виданнях;
 • ступінь розкриття основних результатів дослідження у англомовній анотації статті;
 • відповідність оформлення тексту статті та використаних джерел вимогам Вісника;
 • обсяг статті;
 • кількість та якість ілюстративних матеріалів (рисунків, таблиць тощо);
 • науковість мови автора;
 • загальну грамотність викладення матеріалу.

Крім того, за бажанням рецензент може додати розширений коментар, зокрема, детальніше охарактеризувати вказані вище аспекти та надати можливі рекомендації щодо напрямків та способів доопрацювання статті, використання тих чи інших наукових методів чи методик, джерел інформації тощо.

Рецензенту. Завантажити бланк рецензії статті для наукового збірника «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» у форматі .docx.