Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

ISSN: 2306-5680 ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОХІМІЯ І ГІДРОЕКОЛОГІЯ. 2021. №4 (62)

Рік: 2021
Номер: №4 (62)

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Хільчевський В.К. Оцінювання якості рекреаційного водного середовища: світові тенденції, рекомендації ВООЗ, директива ЄС щодо води для купання ………… 6-17

ГІДРОЛОГІЯ. ВОДНІ РЕСУРСИ
Больбот Г.В., Лук’янець О.І., Гребінь В.В. Структура часових рядів річного стоку води річок басейну Сіверського Дінця  на основі стохастичного аналізу його багаторічних коливань ………… 18-34

Кущенко Л.В. Дослідження дефіцитів водності та індексів посухи для зони недостатньої водності України ………… 34-46

Сарнавський С.П., Гребінь В.В. Ретроспективний аналіз досліджень річкової мережі лівобережжя Середнього Дніпра (від перших згадок до детальних описів – IV ст. до н. е –  кінець XVIII ст.)…………46-66

ГІДРОХІМІЯ. ГІДРОЕКОЛОГІЯ

Лесняк-Мочук К., Скиба О.І., Білик Я. О., Федонюк Л. Я. Оцінка стану Вармінсько-Мазурських озер у Польщі внаслідок процесу евтрофікації …………67-74

ГІДРОЕКОЛОГІЯ.  ГІДРОБІОЛОГІЯ

Єльнікова Т.О. Екологічна характеристика водних об’єктів гірничодобувних регіонів (на прикладі річки Ірша Житомирської області)………… 75-81