Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

ISSN:2306-5680 ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОХІМІЯ І ГІДРОЕКОЛОГІЯ. 2020. №1(56)

Рік: 2020
Номер: №1(56)

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Хильчевский В.К., Курило С.М. Исследование трансформации химического состава поверхностных вод с использованием модернизированной классификации Алекина ………… 6-14

ГІДРОЛОГІЯ. ВОДНІ РЕСУРСИ
Овчарук В.А., Іващенко С.В. Регіональна методика для визначення максимального стоку весняного водопілля річок cуббасейну р.Десна в умовах змін клімату ………… 15-25

Москаленко С.О., Бесараб Ю. С. , Лук’янець О.І. Максимальний стік води річок басейнів Пруту і Сірету в межах України та його багаторічна просторово-часова мінливість ………… 25-40

ГІДРОХІМІЯ.ГІДРОЕКОЛОГІЯ
Осипенко В.П., Морозова А.О. Внутрішньорічний розподіл органічних та біогенних речовин у воді озера Вербного (м. Київ)  ………… 41-47

Клоченко П.Д., Горбунова З.Н., Шевченко Т.Ф., Вітовецька Т.В Неорганічні та органічні речовини у водоймах дендрологічного парку “Олександрія” (м. Біла Церква) ………… 48-55

Морозова А.О. Екологічна характеристика р. Південний Буг та Олександрівського водосховища за гідрохімічними показниками………… 55-63

ГІДРОЕКОЛОГІЯ. ГІДРОБІОЛОГІЯ
Курганевич Л. П., Шіпка М.З. Геоекологічний стан заплавно-руслового комплексу річково-басейнової системи Полтви (район басейну річки Вісла) ………… 64-70

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Заболоцька Т.М., Кривобок О.А., Шпиг В.М., Ціла А.Ю. Ефективний радіус крапель в хмарах різних форм та фронтальних хмарних системах за даними супутникових спостережень у теплий період року ………… 71-82

Пясецька С.І., Савчук С.В., Тимофеєв В.Є. Побудова функції лінійного дискримінантного аналізу та її оцінка для визначення екстремальних метеорологічних явищ (ожеледь) на території України ………… 82-94

Малицька Л.В., Балабух В.О. Ймовірні зміни кліматичних умов України до середини ХХІ ст. ………… 94-100

Савчук С.В., Тимофеєв В.Є., Щеглов О.А., Артеменко В.А., Козленко І.Л.. Кореляційний зв’язок між метеорологічними величинами при екстремальних значеннях максимальної температури повітря ………… 101-112

ВИЙШЛИ З ДРУКУ
Забокрицька М.Р. «Моніторинг природних водних джерел Карпатського національного природного парку» (2019) – перша в Україні монографія про джерела ………… 113-120