Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

ISSN:2306-5680 ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОХІМІЯ І ГІДРОЕКОЛОГІЯ. 2021. №1(59)

Рік: 2021
Номер: №1(59)

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Хільчевський В.К. Характеристика водних ресурсів України на основі бази даних  глобальної інформаційної системи FAO Aquastat ………… 6-16

ГІДРОЛОГІЯ. ВОДНІ РЕСУРСИ
Хільчевський В.К. Сучасна характеристика поверхневих водних об’єктів України: водотоки та водойми ………… 17-27

Лук’янець О.І., Гребінь В.В. Часова динаміка водно-балансових складових в басейні р. Псел ………… 28-36

Сокур К.С., Паламарчук Л.В. Умови формування поверхневого стоку  в межах урбанізованих територій при випаданні дуже сильних та небезпечних опадів …………36-49

ГІДРОХІМІЯ.ГІДРОЕКОЛОГІЯ
Жежеря В.А., Жежеря Т.П., Линник П.М. Вплив вищої водної рослинності на вміст біогенних елементів у лімничних системах урбанізованої території …………50-58

Ухань О.О., Осадча Н.М. Оцінка антропогенного навантаження біогенними елементами та органічними речовинами у басейні р. Тетерів …………58-63

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ГЛОБАЛЬНОГО ГІДРОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ
Дідух Я.П., Винокуров Д.С. Просторово-часові зміни біокліматичних факторів у Європі ………… 64-76

Заболоцька Т.М., Шпиг В.М., Ціла А.Ю. Циркуляційні процеси та хмарний покрив упродовж періоду глобального потепління ………… 76-91

Пясецька С.І. Відкладення паморозі категорії НЯ (небезпечна) на території України протягом періоду стандартної кліматологічної норми 1961-1990 рр. та по її окремих десятиріччях ………… 91-106

Анахов П. В. Збудження хвилі-убивці власними коливаннями водного басейну ………… 106-114