Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія

Hydrology, hydrochemistry and hydroecology

ISSN:2306-5680 Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2019. №4(55)

Рік: 2019
Номер: №4(55)

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Докус А.О., Шакірзанова Ж.Р., Швець Н.М. Методика просторового прогнозування строків початку та проходження максимальних витрат води весняних водопіль ………… 8-22

ГІДРОЛОГІЯ. ВОДНІ РЕСУРСИ
Романова Є.О., Шакірзанова Ж.Р., Гопченко Є.Д., Медведєва Ю.С. Водний та сольовий баланси озера Катлабух за різних умов експлуатації водойми ………… 23-40

Чорноморець Ю.О., Лук’янець О.І. Вплив сучасних змін у співвідношенні сніго-дощового живлення річок на структуру водного балансу їх басейнів (на прикладі річкового басейну Ворскли) ………… 40-52

Почаєвець О.О. Дослідження мінімального стоку води гірських річок: ретроспектива, огляд і перспектива………… 53-64

Больбот Г.В., Гребінь В.В. Аналітичний огляд досліджень впливу змін клімату на стік води річок ………… 64-73

ГІДРОХІМІЯ.ГІДРОЕКОЛОГІЯ
Хильчевский В.К. Гидроэкологическое состояние малых исторических рек Лыбедь и Почайна в басейне Днепра и Волги в начале ХХІ века ………… 74-88

Ігнатенко І.І. Форми міграції молібдену у воді річки Либеді, щопротікає в межах м. Києва ………… 88-94

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Паламарчук Л.В., Сокур К.С., Заболоцька Т.М. Динаміка інтенсивності опадів та мезоструктурні особливості їх полів у теплий період року на рівнинній частині території України ………… 95-111

Дячук В.А., Баштаннік М.П., Кіптенко Є.М., Козленко Т.В., Надточій Л.М. Дослідження системи моніторингу забруднення атмосферного повітря в місті Києвіта напрямки її удосконалення ………… 111-121

Заболоцька Т.М., Шпиг В.М., Ціла А.Ю. Зміни показників хмарного покриву над територією України впродовж періоду глобального потепління ………… 121-130

Ошурок Д.О., Скриник О.Я. Приведення даних вимірювань швидкості вітру до умов відкритої місцевості ………… 131-139

Пясецька С.І., Гребенюк Н.П., Савчук С.В. Визначення кореляційного зв’язку між окремими метеорологічними величинами удати початку відкладення ожеледі на території України по місяцях холодного періоду року протягом 2001-2013рр. та їх просторовий розподіл ………… 140-151

Матвієнко М. О. Модель ENVI-met–як інструмент для сучасних урбометеорологічних досліджень ………… 151-163

ВИЙШЛИ З ДРУКУ
Забокрицька М.Р. «Регіональна гідрохімія України» (2019) – сучасний підручник з вивчення хімічногоскладу поверхневих, підземних і морських вод на території країни ………… 164-173